Pensioensparen met Allianz. Vandaag zorgen voor morgen!

Sterke punten van dit product

  •  Flexibele levensverzekering
  •  Mogelijk tot 64 jaar
  •  Minimale looptijd van het contract: 10 jaar
  •  Vrije stortingen van maximum 950 euro/jaar
  •  Geen premietaks

10556Het pensioen wordt wel eens een tweede leven genoemd. Wat zeker is, is dat het de mooiste fase in een mensenleven kan zijn.  Begin tijdig te sparen voor een mooie aanvulling op uw wettelijk pensioen.

Kies pensioensparen: de eenvoudigste aanvulling

30% fiscaal voordeel U kan tot maximum 79,16 euro per maand (950 euro per jaar) sparen met fiscaal voordeel, eenvoudig en haalbaar voor elk inkomen.

1.143 euro per maand zal niet voldoende zijn

In 2014 is het gemiddelde pensioen voor een loontrekkende 1.143 euro en voor een zelfstandige 948 euro. Om uw levensstandaard te kunnen aanhouden, is het dus noodzakelijk om zelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Hoe jonger u begint, hoe groter
uw kapitaal en fiscaal voordeel.


Download de brochure