Archief | Producten in de kijker

DKV Hospi Premium: de nieuwe meest uitgebreide dekking van DKV.

Sterke punten van dit product

 •  DKV baseert haar terugbetaling op het eindbedrag van de factuur
 •  onbeperkte terugbetaling van hospitalisatiekosten
 •  Medi-card
 •  27 zware ziekten
 •  DKV Assistance: bijstand in het buitenland

Zowat iedereen in België is aangesloten bij het ziekenfonds, maar volstaat dat nog? Dat valt te betwijfelen, gezien de recente ontwikkelingen in onze gezondheidszorg.

De aanvullende DKV verzekeringen zijn onmisbaar geworden om onze ziektekosten betaalbaar te houden. Vooral voor wie bij een hospitalisatie een éénpersoonskamer wil, want de kamer- en ereloonsupplementen duwen de prijs van een hospitalisatie flink de hoogte in.

DKV Hospi Premium is ons meest uitgebreide product en de perfecte keuze indien je steeds wilt herstellen in alle rust en comfort: verzekerden worden integraal terugbetaald bij hospitalisatie, ook in een éénpersoonskamer. Om je premie te verminderen, kan je bovendien opteren voor een jaarlijkse franchise van €175 of €350.

Troeven:

 • Vrije keuze van arts en ziekenhuis
 • Integrale terugbetaling (100%) van elke hospitalisatie in een éénpersoonskamer
 • Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na hospitalisatie
 • Terugbetaling van medische kosten van 30 zware ziektes buiten hospitalisatie
 • Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card®
 • Uitgebreide bijstand wereldwijd en repatriëring
 • Hogere basispremie, maar stabielere evolutie doorheen de tijd
 • Optionele, jaarlijkse franchise van €175 en €350 om je premie te verminderen

Wenst u meer informatie over deze hospitalisatieverzekering?

Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.

Indien u nog vragen hebt over onze hospitalisatieverzekering, of DKV Hospi Premium wil afsluiten, neem dan contact op met uw verzekeringsbemiddelaar


Download de algemene voorwaarden
Download de brochure
Download de schadeaangifte

Lees het volledige bericht

AG Top Familiale vergoedt u in bijna alle situaties!

Ruime notie van verzekerden, wereldwijde dekking, vergoedingsgrenzen die behoren tot de ruimste van de markt, Rechtsbijstand en Pack Familiale+. Troeven die het verschil maken!

Potje breken is potje betalen. Een goede familiale verzekering is dan ook een absolute must.
Met Top Familiale van AG Insurance zit u beter dan goed!

Waarom? Lees verder en ontdek alle troeven van dit product.

Een ruime notie van de ‘verzekerden’

Top Familiale dekt uiteraard u en uw gezinsleden. Maar daar stopt het niet!
Zijn ook gedekt:

 • kinderen op kot;
 • kinderen die pas verhuisd zijn;
 • logies van uw klant;
 • personen onderhouden door uw klant (bv.: de ouders in het rusthuis);
 • Top Familiale komt ook tussen in geval van schade door huisdieren of door bezittingen van uw klant!

Maar wat als u of één van uw gezinslid zelf het slachtoffer is van pech? Dan zal Top Familiale in sommige gevallen ook de eigen lichamelijke schade en eventuele invaliditeit vergoeden die u oploopt door een fout van het kind van een derde waar u op past of door een fout of nalatigheid van uw huispersoneel.

Hoge vergoedingsgrenzen

De vergoedingsgrenzen van Top Familiale behoren tot de allerhoogste van de markt:

 • tot 24 500 000 euro (geïndexeerd) voor lichamelijke schade
 • tot 4 900 000 euro (geïndexeerd) voor materiële schade

Wereldwijde dekking

U en uw gezinsleden zijn gedekt in België, maar ook om het even waar ter wereld!

Sterke uitbreidingen, voor bescherming op elk moment

 • Pack Familiale+
  • Engelse vrijstelling: als de schade de vrijstelling die is voorzien in het contract overschrijdt, is er geen vrijstelling;
  • dekking van geleende en gehuurde voorwerpen;
  • tussenkomst bij schade aan gehuurde feestzalen of vakantieverblijven.
   Ook in het buitenland!
 • Rechtsbijstand
  • vergoeding van de advocaten-, gerechts- en expertisekosten;
  • tussenkomst bij medische fout;
  • tussenkomst voor de opzoekingskosten voor ontvoerde, verdwenen of weggelopen kinderen.

Met Top Familiale van AG Insurance is bent in bijna alle denkbare situaties verzekerd!


Lees het volledige bericht


Baloise Insurance Gezinsplan: Bundel je verzekeringen in een gezinsplan en geniet extra voordelen!

Sterke punten van dit product

 •  U geniet de BOB-waarborg. ‘BOB’ is de nuchtere bestuurder die andere mensen veilig naar huis rijdt. Neemt u uw verantwoordelijkheid? Dan zorgen wij ervoor dat u de correct verzekerd bent!
 •  Een ongeval komt altijd ongelegen. Daarom voorziet Baloise Insurance exclusief voor u CrashStickers. Een hulpmiddel om snel uw gegevens op het aanrijdingsformulier in te vullen.
 •  Wij laten uw vrijstelling vallen zowel in Omnium Select als in Woning Select als dit contract één jaar schadevrij was en het schadebedrag hoger is dan de vrijstelling.

Een Gezinsplan van Baloise Insurance bundelt gratis uw verzekeringspolissen en die van uw gezinsleden. Zo krijgt u een duidelijk overzicht.

Uw veiligheid is onze zorg en daarom hebben we het Gezinsplan uitgerust met een Safety Pack, een voordelenpakket dat u het leven veilig en gemakkelijk maakt:

 • U geniet de BOB-waarborg. ‘BOB’ is de nuchtere bestuurder die andere mensen veilig naar huis rijdt. Neemt u uw verantwoordelijkheid? Dan zorgen wij ervoor dat u de correct verzekerd bent!
 • Een ongeval komt altijd ongelegen. Daarom voorziet Baloise Insurance exclusief voor u CrashStickers. Een hulpmiddel om snel uw gegevens op het aanrijdingsformulier in te vullen.
 • Wij laten uw vrijstelling vallen zowel in Omnium Select als in Woning Select als dit contract één jaar schadevrij was en het schadebedrag hoger is dan de vrijstelling.

Om deze voordelen te genieten*, bestaat het Gezinsplan uit minstens drie van de volgende  vijf risico’s:

 • Motorvoertuigen
 • Brand Particuliere Risico’s
 • BA Gezin
 • Ongevallen privéleven en verkeer
 • Huispersoneel

Het moet ook minstens 1 polis BA Motorvoertuigen en 1 polis Brand Particuliere Risico’s bevatten.

De exacte voorwaarden en modaliteiten vindt u terug in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden.

*De voordelen van het Safety Pack zijn niet te combineren met een Combi-Pack.Lees het volledige bericht

DKV Assistance: uw reispartner in het buitenland

Screenshot at jan. 24 09-36-13Als een  DKV-klant individueel of via zijn/haar werkgever een hospitalisatiewaarborg heeft onderschreven die recht geeft op DKV Assistance, dan kan er steeds op deze service gerekend worden gedurende een reis in het buitenland.

DKV Assistance geldt wereldwijd, behalve in de landen waarvoor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft op het moment van vertrek.

Indien een klant, als gevolg van een plots opgetreden ziekte of een ongeval, in een buitenlands ziekenhuis terechtkomt, moet DKV Assistance binnen de 24u hiervan verwittigd worden. Op die manier kan DKV de verzekerde bijstaan voor het regelen van zijn/haar hospitalisatiekosten, lokaal transport, of eventuele repatriëring.

Door de aanhoudende financiële crisis, is het in bepaalde landen zoals Griekenland, Spanje, Italië, Portugal, en Turkije aan te raden DKV Assistance in te schakelen van zodra de verzekerde gehospitaliseerd wordt. Aangezien de ziekenhuizen in dergelijke landen laattijdig betaald worden, proberen ze immers hun geld rechtstreeks bij de buitenlandse patiënten te halen, door hen bijvoorbeeld onnodige zorgen en bijgevolg te hoge facturen aan te rekenen, of door te eisen dat de facturen onmiddellijk worden betaald bij het ontslag uit het ziekenhuis. Ook deze ziekenhuizen moeten zich echter houden aan de afspraken die gemaakt zijn in Europa i.vm. het vrije verkeer van personen.

Als een klant onder druk gezet wordt in een Europees ziekenhuis, dient hij/zij zo snel mogelijk contact op te nemen met DKV Assistance en/of met de bijstandscentrale van zijn ziekenfonds.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende services die DKV Assistance biedt:
via het servicenummer +32 (0)2 230 31 32 geniet een klant volgende professionele dienstverlening in het buitenland, indien DKV Assistance binnen de 24u werd verwittigd:

 • rechtstreekse betaling door DKV van de hospitalisatiefacturen op naam van de patiënt aan het ziekenhuis;
 • bijstand tijdens een medisch noodzakelijke hospitalisatie in het buitenland (DKV regelt de  communicatie met de huisarts);
 • organisatie en ten laste name van:
  – plaatselijk lokaal vervoer naar een ziekenhuis indien medisch noodzakelijk (per ziekenwagen of  elk ander vervoermiddel dat de geneesheer geschikt acht);
  -bezoek aan een familielid opgenomen in een buitenlands ziekenhuis;
  – terugkeer van de kinderen naar het land van herkomst in geval van hospitalisatie van de vader of de moeder in het buitenland;
  – repatriëring bij ongeval of ziekte;
  – terugkeer van de andere verzekerde personen in geval van repatriëring (al naargelang het geval);
  – repatriëring van het stoffelijk overschot;
  – verzending van medisch noodzakelijke geneesmiddelen of protheses;
  – inlichtingen verstrekken over de medische infrastructuur van een land, vaccinaties, …

Ons kantoor wenst u een zorgeloze vakantie.


Lees het volledige bericht