Archief | DKV Belgium

DKV HOME CARE Zorgverzekering

Onze samenleving veroudert. Op zorgbehoefte staat echter geen leeftijd. Niet-medische zorg (rusthuis, thuiszorg,…) wordt alsmaar duurder en weegt zwaar door op het budget.

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen?
Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? DKV.

 

Door een ziekte of een ongeval kunt u hulp nodig hebben bij de eenvoudigste dagelijkse handelingen. DKV HOME CARE, onze aanvullende zorgverzekering voorziet in geval van zorgbehoefte een maandelijkse vergoeding van € 275 tot € 2 200 voor uw niet-medische zorg, zonder wachttijden. DKV organiseert uw thuiszorg, ook na ontslag uit het ziekenhuis.

Welke formule kies ik best?

1254

U kan uw formule vrij kiezen in functie van uw gewenste zorg en uw gewenste budget – dus een verzekering op maat volgens uw eigen behoeften en noden!

DKV HOME CARE voorziet niet-medische thuiszorg na een hospitalisatie en een maandelijkse vergoeding in geval van zware en langdurige zorgbehoefte. Op deze manier kan u zich volledig concentreren op genezen en nemen wij de organisatie, administratie en financiële lasten op ons!

Op zorgbehoefte staat geen leeftijd.
Wacht dus niet tot het te laat is, verzeker u nu en praat erover met uw familieleden.

Ter info
In Vlaanderen is een zorgverzekering wettelijk verplicht. Dit neemt niet weg dat de aanvullende zorgverzekering DKV HOME CARE nu meer dan ooit een noodzaak is, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië.

DKV zorgt voor u als het er echt op aan komt

Wenst u meer informatie over deze waarborg?

Indien u nog vragen hebt, neem dan contact op met ons kantoor


Lees het volledige bericht

DKV SMILE. Gezonde tanden. Glimlach verzekerd.

Waarom je tanden verzekeren?

Een gezond en mooi gebit is belangrijk voor iedereen. Het is niet alleen een essentieel onderdeel van uw gezondheid. Gezonde tanden zijn ook goed voor uw zelfvertrouwen en zorgen voor een positieve uitstraling.

Bepaalde kosten voor tandzorg kunnen echter hoog oplopen. DKV Smile is een betaalbare tandzorgverzekering die u snel en eenvoudig kan afsluiten voor u en uw gezin. Zo bent u verzekerd van een uitstekende dekking met een terugbetaling tegen 80% van de kosten en tot een maximum bedrag van € 1.500 per jaar.

DKV_Smile_leaderboard_728x90_NL

Waarom DKV SMILE?

 • Gemakkelijk te onderschrijven. U hoeft niet bij de tandarts langs te gaan, u moet enkel 4 eenvoudige vragen beantwoorden.
 • Tot € 1.500 per jaar terugbetaald per verzekerde persoon
 • 80% terugbetaling bovenop de tussenkomst van uw ziekenfonds
 • Slechts 12 maanden wachttijd

Voor wie?

Kinderen en volwassenen met een verzorgd gebit (maximaal 3 ontbrekende tanden, melk- en wijsheidstanden niet meegerekend) die snel en zonder veel gedoe een degelijke verzekering voor tandzorg willen.

Wat kost het?

Kinderen tot en met 4 jaar worden gratis verzekerd. Daarna wordt de premie bepaald in functie van de leeftijd, met trapjes van 5 jaar. Zo betaalt een kind van 10 jaar een maandpremie van € 6, een volwassene van 40 jaar €10. U vindt alle tarieven en bijkomende informatie onderaan.

Welke behandelingen worden terugbetaald?

Vanaf de eerste dag:
• Conserverende behandelingen

Al na 12 maanden:
• Parodontale behandelingen (ontstoken tandvlees, afbraak van het kaakbot, loszittende tanden, …)
• Orthodontie (beugels, blokjes, …) tot en met 40 jaar
• Tandprotheses (kroon, brug, implantaat, …)

Meer informatie over deze verzekering

Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.

Indien u nog vragen hebt, of een DKV SMILE verzekering wil afsluiten, neem dan contact met ons op bel ons  0491/36 49 29 


Lees het volledige bericht

Plan Tandzorgen: de beste zorgen dankzij het plan tandzorg

Sterke punten van dit product

 •  80% terugbetaling van tandartsbezoek, orthodontische, prothetische en parodontale behandelingen
 •  Er is geen wachttijd voor conserverende behandelingen, prothetische behandelingen
 •  Familiale aansluiting is niet verplicht
 •  Als de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt, blijft het terugbetalingspercentage behouden

In de jaren 50 bestond tandzorg voornamelijk uit het trekken van tanden. Orthodontie en parodontologie, zelfs preventieve en conserverende behandelingen werd zelden of nooit toegepast. Nu weet de overheid dat preventie van primordiaal belang is om een gezond gebit te bekomen en behouden.

Daarom wordt iedereen die zich jaarlijks bij de tandarts aanbiedt, beloond. Voor de anderen stijgt vanaf 1 januari 2016 het remgeld met 15%, d.w.z. dat je zelf 15% van het tandartsbezoek meer zal moeten betalen.

Uw tandzorgverzekering op maat

Plan Tandzorg is een verzekering op maat waarbij DKV het risico precies kan inschatten en eventuele uitsluitingen en bijpremies kan voorstellen dankzij het uitgebreid onderzoek door de tandarts. Zo bent u verzekerd van een uitstekende dekking met een terugbetaling tegen 80% van de kosten en tot een maximum bedrag per jaar.

Waarom Plan Tandzorg?

 • Maatwerk dankzij een uitgebreid onderzoek door de tandarts
 • 80% terugbetaling bovenop de tussenkomst van uw ziekenfonds
 • Geen wachttijd voor prothetische behandelingen, 12 maanden wachttijd voor parodontale behandelingen, 36 maanden voor orthodontische behandelingen.

Voor wie?

Kinderen en volwassenen met een verzorgd gebit die een zeer ruime dekking willen en bereid zijn om een tandheelkundig onderzoek te ondergaan en een hogere premie te betalen. Ook mensen met een slechter gebit die toch een tandzorgverzekering wensen, kunnen met deze verzekering geholpen worden voor het ‘gezonde’ deel van hun gebit.

Wat kost het?

Kinderen tot en met 19 jaar betalen eenzelfde maandpremie. Vanaf 20 jaar wordt de premie berekend in functie van de instapleeftijd van de verzekerde en blijft deze premie behouden en enkel nog aangepast aan de indexatie.

Plan Tandzorg is dus voordeliger naarmate men op jongere leeftijd instapt. Niet alleen ligt de premie dan lager, maar er zijn doorgaans minder problemen aanwezig, waardoor het risico beperkt blijft dat bepaalde tanden uitgesloten worden, of de patiënt geweigerd wordt.

Welke behandelingen worden vergoed?

Vanaf de eerste dag:
• Conservatieve tandzorg
• Tandprotheses (kroon, brug, implantaat, …)

Na 12 maanden:

• Parodontale behandelingen (ontstoken tandvlees, afbraak van het kaakbot, loszittende tanden, …)

Na 36 maanden

• Orthodontie (beugels, blokjes, …) tot en met 40 jaar

Productinformatie en documenten

Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.


Download de algemene voorwaarden
Download de brochure
Download de schadeaangifte

Lees het volledige bericht