Archief | AG Insurance

AG Care Hospitalisatie: de hospitalisatieverzekering voor alle medische kosten voor, tijdens en na een ziekenhuisopname

Sterke punten van dit product

 •  Een uitstekende hospitalisatieverzekering, zonder beperking qua bedrag of duurtijd
 •  Alle medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds)
 •  De prestaties waarvoor het Ziekenfonds niet tussenkomt
 •  In geval van zwangerschap en bevalling worden alle kosten vergoed, zonder beperking
 •  Volledige terugbetaling van de ambulante verzorging verbonden aan een ziekenhuisopname gedurende een periode van 1 maand vóór en 3 maanden na de hospitalisatie

Waarom is AG Care Hospitalisatie iets voor mij?

Iedereen wordt ooit opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij AG Care Hospitalisatie hoeft u zich niet druk te maken over de financiële gevolgen. Uw genezing staat centraal.

AG Care Hospitalisatie betaalt uw gemaakte medische kosten terug; tijdens de opname, maar ook bij de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot en met 3 maanden na de hospitalisatie). Bovendien worden de behandelingskosten van een zware ziekte het hele jaar door terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname.

De terugbetaling gebeurt, in tegenstelling tot andere verzekeraars en de ziekenfondsen, onbeperkt en zonder kostenplafond.

Wat heeft deze verzekering mij te bieden?

AG Care Hospitalisatie biedt u uitgebreide waarborgen:

 • Hospitalisatie: terugbetaling van uw medische kosten bij een ziekenhuisopname, ook in een eenpersoonskamer*.
 • Pre- en post (voor- en nabehandeling): terugbetaling van uw medische kosten in verband met een hospitalisatie, vanaf 1 maand voor de opname tot en met 3 maanden erna. Denk aan dokterskosten en geneesmiddelen, maar bijv. ook kinesitherapie, thuisverpleging en orthopedische toestellen.
 • Zware ziekten: medische kosten voor de behandeling van 30 zware ziekten worden zelfs zonder ziekenhuisopname terugbetaald.
 • Dekking en bijstand in het buitenland: dezelfde waarborgen + extra diensten zoals repatriëring, transportfaciliteiten voor gezinsleden, …
 • Medi-Assistance: AG Insurance betaalt uw factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis. U hebt bovendien recht op bijkomende diensten, tijdens en na de opname, zoals kinderopvang, huishoudhulp, …
 • Delta (optie): mogelijkheid om te kiezen voor de meest uitgebreide waarborg, met o.a. een verdubbeling van de pre- en postperiode tot 2 en 6 maanden en terugbetaling van vruchtbaarheidsbehandelingen.

AG Insurance past een ziekenhuissegmentatie toe, waardoor in het overgrote deel van de ziekenhuizen de medische kosten volledig worden vergoed, ongeacht het gekozen kamertype*. Voor wie om persoonlijke redenen kiest voor een privékamer in een van de duurdere ziekenhuizen, zijn er volgende opties:

 • Universitaire optie: een volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van duurdere universitaire ziekenhuizen (ziekenhuizen in de lijst met een ‘U’).
 • SL: volledige terugbetaling bij een verblijf in een eenpersoonskamer van alle duurdere, meestal Brusselse ziekenhuizen. Ideaal als u in (de omgeving van) Brussel woont.
* In bepaalde, doorgaans Brusselse ziekenhuizen, is 50 % van de ziekenhuisfactuur bij een opname in een privékamer ten laste van de patiënt. Bij een opname in een tweepersoonskamer is er een volledige terugbetaling.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

AG Care Hospitalisatie is een verzekering zonder wachttijd. Na de medische aanvaarding bent u onmiddellijk gedekt.  De waarborg gaat met u mee over de grenzen. Zo kunt u onbezorgd op vakantie of zakenreis. Bovendien is in het buitenland extra bijstand voorzien.

Ik word gehospitaliseerd. Wat nu?

Met AG Care Hospitalisatie kunt u zich concentreren op wat echt belangrijk is: uw gezondheid.

Wij zorgen voor de financiële en administratieve afhandeling van uw opname.

Uw terugbetaling gebeurt in 3 eenvoudige stappen:
 1. U brengt ons voor of tijdens de opname online (www.mediassistance.be) of telefonisch (078 15 02 44) op de hoogte van uw hospitalisatie. Na aanvaarding van uw dossier regelt AG Insurance de betaling van uw factuur rechtstreeks met het ziekenhuis*. U hoeft zelfs geen voorschot te betalen.
 2. U bezorgt ons het ingevulde schademeldingsdocument en alle betaalde facturen en medische honoraria die verband houden met uw opname.
 3. AG Insurance betaalt uw medische kosten terug op uw rekeningnummer.
* Mits gekozen voor Medi-Assistance.

Download de algemene voorwaarden
Download de brochure
Download de schadeaangifte

Lees het volledige bericht

AG Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen zonder vennootschap

Eis financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid!

Als zelfstandige of uitoefenaar van een vrij beroep weet u beter dan wie ook dat het belangrijk is u te verzekeren tegen Arbeidsongeschiktheid. Want als u door ongeval of ziekte uw beroep niet meer kunt uitoefenen, dan verliest u uw inkomen en hangt u af van het RIZIV.

Hoe kunt u zich voorbereiden op dit verlies? Door een verzekering gewaarborgd inkomen* te onderschrijven!

Een formule op maat voor elke zelfstandige

Geniet van een aanvaardbaar vervangingsinkomen

Als zelfstandige valt u bij ziekte of ongeval al van bij de eerste maand zonder inkomen.
Vanaf de tweede maand krijgt u wel een beperkte vergoeding van het RIZIV, maar die ligt te laag om te voldoen aan uw dagelijkse financiële verplichtingen.

U kiest uit twee mogelijkheden:

 1. onderschrijf AG Gewaarborgd inkomen of
 2. onderschrijf een AVRI (Aanvullende Verzekering Risico Invaliditeit) als aanvullende waarborg bij een contract VAPZ of RIZIV.

U bent verzekerd van een gewaarborgd inkomen en zorgt tegelijk op een fiscaal voordelige manier voor uw pensioen!

AG Gewaarborgd inkomen of AVRI, de waarborgen zijn dezelfde: u bent zeker dat u bij arbeidsongeschiktheid steeds over een aanvaardbaar vervangingsinkomen kunt beschikken.
Zo compenseert u de lage tussenkomst van het RIZIV!

Beschik steeds over voldoende reserve

U hebt waarschijnlijk een spaarreserve opgebouwd om het hoofd te bieden aan onverwachte situaties. Maar hoelang kunt u putten uit die reserve? Hoewel noodzakelijk, zal ze waarschijnlijk niet voldoende zijn om uw inkomensverlies goed te maken bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Met een verzekering AG Gewaarborgd inkomen of AVRI beschikt u steeds over voldoende reserve en hoeft u niet uit uw opgebouwde spaarreserve te putten.

Bied uw gezinsleden een financieel gezonde toekomst

Uw beroep is uw broodwinning en zorgt voor het onderhoud van uw gezin. Maar hoe verzekert u de financiële toekomst van uw gezinsleden als u iets overkomt?

Dankzij de verzekering AG Gewaarborgd inkomen of AVRI kunt u uw naasten een financieel gezonde toekomst bieden, wat er ook gebeurt.

En dat is niet alles! De premies die u betaalt voor de verzekeringen AG Gewaarborgd inkomen en AVRI zijn aftrekbaar als beroepskosten. Een aanzienlijk fiscaal voordeel!

Documenten  Algemene voorwaarden

* Deze Internetpagina bevat algemene informatie over de producten van AG Insurance. De exacte voorwaarden van deze verzekeringen zijn beschreven in de Algemene voorwaarden, beschikbaar bij uw makelaar.


Lees het volledige bericht


AG Insurance Pensioensparen: de voordeligste spaarformule voor jong en oud.

Sterke punten van dit product

 •  Sparen voor uw pensioen levert u een aantrekkelijk rendement op dat nog kan oplopen door jaarlijkse winstdelingen.
 •  Een spaarplan op maat voor uw pensioen. U spaart het maximumbedrag of minder als dat u beter uitkomt. U kiest zelf wanneer en hoe.
 •  100 % veilig Pensioensparen kan zonder risico. Met een vaste rentevoet. U belegt niet rechtstreeks op de beurs.
 •  Ook een bescherming van uw dierbaren U kiest – binnen de fiscale grenzen - wie het opgebouwde kapitaal ontvangt als u overlijdt.

Waarom is pensioensparen iets voor mij?

Het gemiddelde pensioen in België bedraagt 1119 euro. Een extraatje boven op uw wettelijk pensioen is dus meer dan welkom. Omdat u ook tijdens uw pensioen volop van het leven wilt genieten.

Pensioensparen van AG Insurance helpt u daarbij, 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor verrassingen te staan. Meer zelfs: door jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog flink oplopen. U belegt niet rechtstreeks op de beurs.
 • Het fiscaal voordeel van pensioensparen geeft uw spaarinspanningen vleugels.
 • Start zo snel mogelijk met pensioensparen. Als u ermee begint op 25 jaar, dan zult u op uw 65ste 30 % meer kapitaal terugvinden dan iemand die pas op zijn 30ste begint te sparen.

Wat brengt pensioensparen op voor mij?

Sparen voor uw pensioen via een verzekering levert u een mooi, vast rendement én fiscaal voordeel op.

 • Elk bedrag dat u spaart, wordt belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op dat moment. Deze rentevoet blijft voor die storting gegarandeerd gedurende de hele looptijd. U kunt dus gerust zijn, wat er ook gebeurt. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op het moment van storting van toepassing is.
 • Dit rendement valt nog een stuk hoger uit door eventuele jaarlijkse winstdelingen. Deze variëren jaar per jaar en hangen af van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie.
 • Pensioensparen levert fiscaal voordeel op. U recupereert 30 % van het gestorte bedrag via de belastingen.

Tip De fiscale aangifte van uw pensioensparen verloopt heel eenvoudig. AG Insurance stuurt u jaarlijks een fiscaal attest. U vermeldt het gestorte bedrag in rubriek 1361 of 2361 van uw belastingaangifte.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt uw pensioenkapitaal kort na uw 65ste verjaardag.

Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

 • Op uw 60ste verjaardag houdt de verzekeringsmaatschappij een gunstige anticipatieve taks van 10 % in op het opgebouwde kapitaal (zie kader). De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Stortingen na uw 60ste leveren indirect een nog hoger rendement op: u geniet nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Blijven sparen loont dus zeker de moeite.
 • Vermijd om uw pensioenkapitaal vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd (*).

Op uw 60ste verjaardag – of op de 10de verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste – wordt er een anticipatieve heffing (een eenmalige eindbelasting) geheven op het opgebouwde pensioenkapitaal.

Welke keuzes kan ik maken?

Pensioensparen van AG Insurance is flexibel:

 • U bepaalt zelf hoeveel u spaart. Kiest u voor maximaal belastingvoordeel, dan stort u het maximumbedrag van 950 euro per jaar. Minder sparen kan net zo goed (minimaal 30 euro per maand of 360 euro per jaar).
 • U spaart op uw eigen ritme: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • U hebt even wat minder financiële ademruimte om te sparen voor uw pensioen? Geen probleem. U slaat gewoon een jaartje over en pikt nadien de draad weer op. Let er wel op dat u minstens vijf jaar stortingen doet.
 • U duidt zelf aan wie het opgebouwde bedrag ontvangt als u overlijdt vóór de einddatum. Al moet u daarbij wel rekening houden met een aantal fiscale vereisten. Wilt u een bijkomende bescherming van uw dierbaren tegen overlijden? Ook dat kan.

Sparen voor uw pensioen is sparen op lange termijn. Omdat er in een mensenleven heel wat kan wijzigen, kunt u alle gemaakte keuzes op elk moment herzien.


Download de algemene voorwaarden
Download de brochure
Download de Financiële infofiche

Lees het volledige bericht

Pack Modulis Apotheek

Voor wie?

Pack Modulis Apotheek werd ontworpen na grondige studie van de verzekeringsbehoeften van de officina-apothekers, dit zijn apothekers die een apotheek uitbaten, een doelgroep van meer dan 5.000 personen.

De waarborg gekoppeld aan het Modulis-dossier:

 1. Agressie en Hold-up
  De apotheker en/of zijn medewerkers hebben recht op psychologische bijstand en op een vergoeding voor lichamelijke schade, wanneer de apotheek overvallen wordt. Er is ook een vergoeding voor gestolen waarden.

Deze 5 waarborgen geniet u wanneer u ook het basiscontract
“Brand”, “B.A. Auto” of “Arbeidsongevallen” in uw Modulis-dossier hebt:

 1. Vervoerde goederen
  Een vergoeding voor vervoerde goederen uit de apotheek, die door een verkeersongeval van de apotheker of een medewerker beschadigd worden, of uit de auto gestolen worden (basiscontract = B.A. Auto).
 2. Omnium ‘Opdrachten’
  De werknemers genieten een omniumverzekering voor hun motorvoertuig tijdens opdrachten voor beroepsdoeleinden (basiscontract = Arbeidsongevallen).
 3. Verlies van koopwaar door temperatuursverandering
  Een vergoeding voor medicijnen die door temperatuursverandering onbruikbaar worden (basiscontract = Brand).
 4. Inkomensverlies door ontoegankelijkheid van de apotheek
  Een vergoeding voor inkomensverlies door ontoegankelijkheid door brand, beslissing van de overheid, openbare werken, …(basiscontract = Brand).
 5. Wedersamenstelling van documenten en informaticagegevens
  Een vergoeding voor de kosten van de wedersamenstelling van documenten en informaticagegevens, aangevuld door een vergoeding voor gestolen of vernietigde doktersvoorschriften.

U krijgt toegang tot een exclusieve dienst voor hulp bij de invordering van niet-betaalde prestaties en honoraria

Goede rekeningen maken goede vrienden, maar soms hebt u klanten die niet betalen…
Daarom biedt AG Insurance u, samen met de verschillende specifieke beroepswaarborgen van het Pack Modulis Apotheek, een extra voordeel: u krijgt tegen voordelige voorwaarden toegang tot een efficiënte schuldinningsservice die u helpt om achterstallige prestaties en honoraria te recupereren.

Dit zijn uw voordelen:

 • u hoeft zich zelf niet met schuldinning bezig te houden, zo kunt u meer tijd aan uw beroep besteden
 • u behoudt een goede relatie met uw klant
 • u verhoogt de kans dat uw schulden betaald worden.

Contacteer uw makelaar voor meer info over de waarborgen en voorwaarden van het Pack Modulis Apotheek.

Documenten
Algemene voorwaarden Pack Modulis Apotheek
Brochure – Pack Modulis Apotheek
Brochure – Medische en Paramedische Sector
Overzicht van alle troeven van Modulis

Lees het volledige bericht