Archief | AG Insurance

AG Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen met vennootschap

Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Als zelfstandige met een vennootschap weet u beter dan wie ook dat het belangrijk is u te verzekeren tegen Arbeidsongeschiktheid. Want als u door ongeval of ziekte uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kunnen de werking van uw vennootschap, de omzet en uw inkomsten hier onder lijden.

Hoe kunt u zich voorbereiden op dit verlies? Door een verzekering gewaarborgd inkomen* te onderschrijven!

Een optimale bescherming voor u en uw vennootschap

 • Verzeker tot 80 % van uw belastbaar beroepsinkomen

U kiest uit twee mogelijkheden:

 1. onderschrijf AG Gewaarborgd inkomen of
 2. onderschrijf een AVRI (Aanvullende Verzekering Risico Invaliditeit) als aanvullende waarborg bij een contract VAPZ, IPT ofRIZIV.

U bent verzekerd van een gewaarborgd inkomen en zorgt tegelijk op een fiscaal voordelige manier voor uw pensioen!

AG Gewaarborgd inkomen of AVRI, de waarborgen zijn dezelfde: bij arbeidsongeschiktheid beschikt u over een vervangingsinkomen van maximaal 80 % van uw belastbaar beroepsinkomen.  Zo compenseert u de lage tussenkomst van het RIZIV!

 • Bescherm tot 60 % van de omzet van uw vennootschap

Met AG Gewaarborgd inkomen+** beschermt u tot 60 % van de omzet van uw vennootschap, verminderd met de reeds verzekerde belastbare beroepsinkomsten. Zo verzekert u de continuïteit van uw vennootschap!

 • Verzeker tot 100 % van de vaste kosten van uw vennootschap

Huurt u een praktijkruimte of hebt u een leasingwagen? Kosten die ook blijven als u afwezig bent! AG Gewaarborgd inkomen Keyman  zorgt ervoor dat tot 100 % van de vaste kosten van uw vennootschap gedurende maximaal 2 jaar verder betaald worden indien u als zelfstandig bedrijfsleider wegvalt door arbeidsongeschiktheid.

 • Verzeker een vast bedrag

Dankzij een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, keert AG Insurance uw vennootschap een vooraf bepaald bedrag uit bij vroegtijdig overlijden van uzelf of van de sleutelpersoon binnen uw vennootschap.

En dat is niet alles! De premies die u betaalt voor de verzekeringen AG Gewaarborgd inkomen en AVRI zijn aftrekbaar als beroepskosten. Een aanzienlijk voordeel voor u en uw vennootschap!

Documenten

Algemene voorwaarden

* Deze Internetpagina bevat algemene informatie over de producten van AG Insurance. De exacte voorwaarden van deze verzekeringen zijn beschreven in de Algemene voorwaarden, beschikbaar bij uw makelaar.
** Enkel beschikbaar voor professionele vennootschappen en voor vrije beroepen die uitgeoefend worden in een vennootschap, die minimum 3 jaar bestaan of voor vennootschappen waarvan de zelfstandige bedrijfsleider minimum 3 jaar werkzaam is in de betrokken activiteit.

Lees het volledige bericht

Langetermijnsparen : Spaar voor uw pensioen en krijg tot 30 % van uw storting terug.

Sterke punten van dit product

 •  U bepaalt zelf hoeveel u spaart.
 •  U spaart op uw eigen ritme: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 •  U hebt even wat minder financiële ademruimte om te sparen? Geen probleem. U slaat gewoon een jaartje over en pikt nadien de draad weer op.
 •  De fiscale aangifte van uw langetermijnsparen verloopt heel eenvoudig. AG Insurance stuurt u jaarlijks een fiscaal attest.
 •  U duidt zelf aan wie het opgebouwde kapitaal ontvangt als u overlijdt vóór de einddatum. Al moet u daarbij wel rekening houden met een aantal fiscale vereisten:

Waarom is langetermijnsparen iets voor mij?

U wenst een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. Langetermijnsparen van AG Insurance helpt u daarbij. 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor onaangename verrassingen te staan. Door jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog oplopen.
 • In 2014 kunt u – afhankelijk van uw inkomen – tot 2280 euro sparen. Elke storting levert een belastingvoordeel van 30 % op. Uw fiscaal voordeel kan dus oplopen tot 684 euro. U betaalt daardoor ook minder gemeentebelastingen.

Tip: start vóór uw 65ste opnieuw met langetermijnsparen en kies een lange looptijd (minimaal 10 jaar). Zo blijft u ook na uw 65ste nog lange tijd fiscaal voordeel genieten.

Andere aftrekposten (premies voor individuele levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen, kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening, …) beperken het maximumbedrag dat u in langetermijnsparen kunt sparen. Langetermijnsparen is daarom vooral interessant vóór het afsluiten van een hypothecaire lening en na terugbetaling ervan.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt het gespaarde bedrag kort na uw 65ste verjaardag of op een latere datum (indien zo voorzien in uw contract).

We contacteren u op dat moment. U bespreekt samen met ons hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

 • Bent u gestart met langetermijnsparen vóór uw 55ste en is de einddatum van uw contract op uw 65ste? Dan houdt de verzekeringsmaatschappij op uw 60ste verjaardag een gunstige taxatie van 10 % in op het opgebouwde kapitaal. De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Startte u na uw 55ste en is de einddatum na uw 65ste verjaardag, dan gebeurt deze gunstige taxatie van 10 % op de tiende verjaardag van uw contract.
 • Stortingen die u doet na deze taxatie leveren onrechtstreeks een nog hoger rendement op: u geniet immers nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Voort sparen loont dus zeker de moeite.

Vermijd om uw langetermijnsparen vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd. ?


Download de algemene voorwaarden
Download de brochure

Lees het volledige bericht

Pack Modulis Apotheek

Voor wie?

Pack Modulis Apotheek werd ontworpen na grondige studie van de verzekeringsbehoeften van de officina-apothekers, dit zijn apothekers die een apotheek uitbaten, een doelgroep van meer dan 5.000 personen.

De waarborg gekoppeld aan het Modulis-dossier:

 1. Agressie en Hold-up
  De apotheker en/of zijn medewerkers hebben recht op psychologische bijstand en op een vergoeding voor lichamelijke schade, wanneer de apotheek overvallen wordt. Er is ook een vergoeding voor gestolen waarden.

Deze 5 waarborgen geniet u wanneer u ook het basiscontract
“Brand”, “B.A. Auto” of “Arbeidsongevallen” in uw Modulis-dossier hebt:

 1. Vervoerde goederen
  Een vergoeding voor vervoerde goederen uit de apotheek, die door een verkeersongeval van de apotheker of een medewerker beschadigd worden, of uit de auto gestolen worden (basiscontract = B.A. Auto).
 2. Omnium ‘Opdrachten’
  De werknemers genieten een omniumverzekering voor hun motorvoertuig tijdens opdrachten voor beroepsdoeleinden (basiscontract = Arbeidsongevallen).
 3. Verlies van koopwaar door temperatuursverandering
  Een vergoeding voor medicijnen die door temperatuursverandering onbruikbaar worden (basiscontract = Brand).
 4. Inkomensverlies door ontoegankelijkheid van de apotheek
  Een vergoeding voor inkomensverlies door ontoegankelijkheid door brand, beslissing van de overheid, openbare werken, …(basiscontract = Brand).
 5. Wedersamenstelling van documenten en informaticagegevens
  Een vergoeding voor de kosten van de wedersamenstelling van documenten en informaticagegevens, aangevuld door een vergoeding voor gestolen of vernietigde doktersvoorschriften.

U krijgt toegang tot een exclusieve dienst voor hulp bij de invordering van niet-betaalde prestaties en honoraria

Goede rekeningen maken goede vrienden, maar soms hebt u klanten die niet betalen…
Daarom biedt AG Insurance u, samen met de verschillende specifieke beroepswaarborgen van het Pack Modulis Apotheek, een extra voordeel: u krijgt tegen voordelige voorwaarden toegang tot een efficiënte schuldinningsservice die u helpt om achterstallige prestaties en honoraria te recupereren.

Dit zijn uw voordelen:

 • u hoeft zich zelf niet met schuldinning bezig te houden, zo kunt u meer tijd aan uw beroep besteden
 • u behoudt een goede relatie met uw klant
 • u verhoogt de kans dat uw schulden betaald worden.

Contacteer uw makelaar voor meer info over de waarborgen en voorwaarden van het Pack Modulis Apotheek.

Documenten
Algemene voorwaarden Pack Modulis Apotheek
Brochure – Pack Modulis Apotheek
Brochure – Medische en Paramedische Sector
Overzicht van alle troeven van Modulis

Lees het volledige bericht

Modulis groepeert alle verzekeringen voor uw beroepsactiviteiten in één dossier

Sterke punten van dit product

 •  Eén enkel dossier;
 •  Eén enkele vervaldatum: 1 januari;
 •  Eén globale premie;
 •  De mogelijkheid om de premie via domiciliëring te betalen.

Aantrekkelijke financiële voordelen

 • voorkeurtarieven;
 • gratis spreiding van de premie per 3 of 6 maanden;
 • Jaarlijkse Goede klantbonus die u 10 % van de betaalde premies terugstort.

Waarborgen en een ondersteuning op maat

Met Modulis geniet u formules die rekening houden met de aard van uw beroepsactiviteiten en die hun evolutie moeiteloos volgen.

U krijgt in één oogopslag een duidelijk en gedetailleerd overzicht van de gekozen waarborgen en de verzekerde bedragen. Overlappingen en overbodige kosten worden dus vermeden en toch geniet u een absolute zekerheid! Bovendien wordt uw dossier opgevolgd door een echte specialist: uw makelaar. Hij kent het antwoord op uw vragen en kan u steeds de beste verzekering voor uw situatie aanraden.  Ook in geval van schade staat hij voor u klaar. 


Lees het volledige bericht

OmniNatuur van AG Insurance, de ideale bescherming tegen natuurkrachten!

Wist u dat:

 • 1 wagen op de 2 is niet verzekerd tegen natuurgeweld
 • Bij één derde van alle onweer valt er hagel
 • Zware hagelbuien doen zich gemiddeld 2 keer per jaar voor in België

Extreme weersomstandigheden zoals hagel, stormen en onweders komen steeds vaker voor in België. Schade door een hagelbui wordt gedekt door de omniumverzekering. Maar wat doet u als wanneer u vindt dat een volledige of gedeeltelijke omnium voor uw wagen niet langer gerechtvaardigd is? De waarborg OmniNatuur beschermt uw voertuig tegen natuurkrachten.

De troeven van OmniNatuur

 • Een volledige dekking tegen natuurkrachten
  De verzekering OmniNatuur dekt de schade aan het voertuig veroorzaakt door natuurkrachten zoals overstromingen, storm, hagel, bliksem, maar ook door vallende rotsen, stenen of ijsblokken, grondverschuivingen of -verzakkingen, sneeuwdruk…
 • Een premie van 5 euro/maand
  Voor een zeer scherpe premie van 5 euro per maand geniet u alle troeven van deze verzekering, ongeacht de leeftijd en de waarde van het voertuig, wie de bestuurder is of hoeveel zijn bonus-malusgraad bedraagt.
 • Geen vrijstelling*
  Een beschadigde motorkap door hagel? Een verbrijzelde voorruit door een boom die tijdens een storm op het voertuig van uw klant is gevallen? U geniet automatisch een volledige schadevergoeding zonder vrijstelling, zelfs bij kleine schadegevallen, als u beroep doet op één van de erkende herstellers om uw wagen te laten herstellen. Doet u dat niet, dan is een vrijstelling van 250 euro van toepassing.
 • Een dekking in België en in het buitenland
  De verzekering OmniNatuur geldt in België en in alle landen die op de groene kaart staan vermeld.
 • Een vervangwagen* Een vervangwagen is een optie als het voertuig wordt hersteld door één van de erkende herstellers.

* bij herstelling binnen het netwerk van de door AG Insurance erkende herstellers.


Lees het volledige bericht