AG Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen met vennootschap

Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Als zelfstandige met een vennootschap weet u beter dan wie ook dat het belangrijk is u te verzekeren tegen Arbeidsongeschiktheid. Want als u door ongeval of ziekte uw beroep niet meer kunt uitoefenen, kunnen de werking van uw vennootschap, de omzet en uw inkomsten hier onder lijden.

Hoe kunt u zich voorbereiden op dit verlies? Door een verzekering gewaarborgd inkomen* te onderschrijven!

Een optimale bescherming voor u en uw vennootschap

  • Verzeker tot 80 % van uw belastbaar beroepsinkomen

U kiest uit twee mogelijkheden:

  1. onderschrijf AG Gewaarborgd inkomen of
  2. onderschrijf een AVRI (Aanvullende Verzekering Risico Invaliditeit) als aanvullende waarborg bij een contract VAPZ, IPT ofRIZIV.

U bent verzekerd van een gewaarborgd inkomen en zorgt tegelijk op een fiscaal voordelige manier voor uw pensioen!

AG Gewaarborgd inkomen of AVRI, de waarborgen zijn dezelfde: bij arbeidsongeschiktheid beschikt u over een vervangingsinkomen van maximaal 80 % van uw belastbaar beroepsinkomen.  Zo compenseert u de lage tussenkomst van het RIZIV!

  • Bescherm tot 60 % van de omzet van uw vennootschap

Met AG Gewaarborgd inkomen+** beschermt u tot 60 % van de omzet van uw vennootschap, verminderd met de reeds verzekerde belastbare beroepsinkomsten. Zo verzekert u de continuïteit van uw vennootschap!

  • Verzeker tot 100 % van de vaste kosten van uw vennootschap

Huurt u een praktijkruimte of hebt u een leasingwagen? Kosten die ook blijven als u afwezig bent! AG Gewaarborgd inkomen Keyman  zorgt ervoor dat tot 100 % van de vaste kosten van uw vennootschap gedurende maximaal 2 jaar verder betaald worden indien u als zelfstandig bedrijfsleider wegvalt door arbeidsongeschiktheid.

  • Verzeker een vast bedrag

Dankzij een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal, keert AG Insurance uw vennootschap een vooraf bepaald bedrag uit bij vroegtijdig overlijden van uzelf of van de sleutelpersoon binnen uw vennootschap.

En dat is niet alles! De premies die u betaalt voor de verzekeringen AG Gewaarborgd inkomen en AVRI zijn aftrekbaar als beroepskosten. Een aanzienlijk voordeel voor u en uw vennootschap!

Documenten

Algemene voorwaarden

* Deze Internetpagina bevat algemene informatie over de producten van AG Insurance. De exacte voorwaarden van deze verzekeringen zijn beschreven in de Algemene voorwaarden, beschikbaar bij uw makelaar.
** Enkel beschikbaar voor professionele vennootschappen en voor vrije beroepen die uitgeoefend worden in een vennootschap, die minimum 3 jaar bestaan of voor vennootschappen waarvan de zelfstandige bedrijfsleider minimum 3 jaar werkzaam is in de betrokken activiteit.