Archief | Producten in de kijker

DKV Assistance: uw reispartner in het buitenland

Screenshot at jan. 24 09-36-13Als een  DKV-klant individueel of via zijn/haar werkgever een hospitalisatiewaarborg heeft onderschreven die recht geeft op DKV Assistance, dan kan er steeds op deze service gerekend worden gedurende een reis in het buitenland.

DKV Assistance geldt wereldwijd, behalve in de landen waarvoor de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft op het moment van vertrek.

Indien een klant, als gevolg van een plots opgetreden ziekte of een ongeval, in een buitenlands ziekenhuis terechtkomt, moet DKV Assistance binnen de 24u hiervan verwittigd worden. Op die manier kan DKV de verzekerde bijstaan voor het regelen van zijn/haar hospitalisatiekosten, lokaal transport, of eventuele repatriëring.

Door de aanhoudende financiële crisis, is het in bepaalde landen zoals Griekenland, Spanje, Italië, Portugal, en Turkije aan te raden DKV Assistance in te schakelen van zodra de verzekerde gehospitaliseerd wordt. Aangezien de ziekenhuizen in dergelijke landen laattijdig betaald worden, proberen ze immers hun geld rechtstreeks bij de buitenlandse patiënten te halen, door hen bijvoorbeeld onnodige zorgen en bijgevolg te hoge facturen aan te rekenen, of door te eisen dat de facturen onmiddellijk worden betaald bij het ontslag uit het ziekenhuis. Ook deze ziekenhuizen moeten zich echter houden aan de afspraken die gemaakt zijn in Europa i.vm. het vrije verkeer van personen.

Als een klant onder druk gezet wordt in een Europees ziekenhuis, dient hij/zij zo snel mogelijk contact op te nemen met DKV Assistance en/of met de bijstandscentrale van zijn ziekenfonds.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende services die DKV Assistance biedt:
via het servicenummer +32 (0)2 230 31 32 geniet een klant volgende professionele dienstverlening in het buitenland, indien DKV Assistance binnen de 24u werd verwittigd:

 • rechtstreekse betaling door DKV van de hospitalisatiefacturen op naam van de patiënt aan het ziekenhuis;
 • bijstand tijdens een medisch noodzakelijke hospitalisatie in het buitenland (DKV regelt de  communicatie met de huisarts);
 • organisatie en ten laste name van:
  – plaatselijk lokaal vervoer naar een ziekenhuis indien medisch noodzakelijk (per ziekenwagen of  elk ander vervoermiddel dat de geneesheer geschikt acht);
  -bezoek aan een familielid opgenomen in een buitenlands ziekenhuis;
  – terugkeer van de kinderen naar het land van herkomst in geval van hospitalisatie van de vader of de moeder in het buitenland;
  – repatriëring bij ongeval of ziekte;
  – terugkeer van de andere verzekerde personen in geval van repatriëring (al naargelang het geval);
  – repatriëring van het stoffelijk overschot;
  – verzending van medisch noodzakelijke geneesmiddelen of protheses;
  – inlichtingen verstrekken over de medische infrastructuur van een land, vaccinaties, …

Ons kantoor wenst u een zorgeloze vakantie.


Lees het volledige bericht

AG Insurance Pensioensparen: de voordeligste spaarformule voor jong en oud.

Sterke punten van dit product

 •  Sparen voor uw pensioen levert u een aantrekkelijk rendement op dat nog kan oplopen door jaarlijkse winstdelingen.
 •  Een spaarplan op maat voor uw pensioen. U spaart het maximumbedrag of minder als dat u beter uitkomt. U kiest zelf wanneer en hoe.
 •  100 % veilig Pensioensparen kan zonder risico. Met een vaste rentevoet. U belegt niet rechtstreeks op de beurs.
 •  Ook een bescherming van uw dierbaren U kiest – binnen de fiscale grenzen - wie het opgebouwde kapitaal ontvangt als u overlijdt.

Waarom is pensioensparen iets voor mij?

Het gemiddelde pensioen in België bedraagt 1119 euro. Een extraatje boven op uw wettelijk pensioen is dus meer dan welkom. Omdat u ook tijdens uw pensioen volop van het leven wilt genieten.

Pensioensparen van AG Insurance helpt u daarbij, 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor verrassingen te staan. Meer zelfs: door jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog flink oplopen. U belegt niet rechtstreeks op de beurs.
 • Het fiscaal voordeel van pensioensparen geeft uw spaarinspanningen vleugels. In 2014 kunt u tot 950 euro storten. Dit levert een belastingvoordeel van 30 % of 285 euro op. U betaalt daardoor ook nog eens minder gemeentebelastingen.
 • Start zo snel mogelijk met pensioensparen. Als u ermee begint op 25 jaar, dan zult u op uw 65ste 30 % meer kapitaal terugvinden dan iemand die pas op zijn 30ste begint te sparen.

Wat brengt pensioensparen op voor mij?

Sparen voor uw pensioen via een verzekering levert u een mooi, vast rendement én fiscaal voordeel op.

 • Elk bedrag dat u spaart, wordt belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op dat moment. Deze rentevoet blijft voor die storting gegarandeerd gedurende de hele looptijd. U kunt dus gerust zijn, wat er ook gebeurt. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op het moment van storting van toepassing is.
 • Dit rendement valt nog een stuk hoger uit door eventuele jaarlijkse winstdelingen. Deze variëren jaar per jaar en hangen af van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie.
 • Pensioensparen levert fiscaal voordeel op. U recupereert 30 % van het gestorte bedrag via de belastingen. Als u in 2014 het maximumbedrag van 950 euro stort, betaalt u 285 euro minder belastingen. Voor een gezin kan het fiscaal voordeel oplopen tot 570 euro per jaar. En er zijn ook nog eens minder gemeentebelastingen verschuldigd.

Tip De fiscale aangifte van uw pensioensparen verloopt heel eenvoudig. AG Insurance stuurt u jaarlijks een fiscaal attest. U vermeldt het gestorte bedrag in rubriek 1361 of 2361 van uw belastingaangifte.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt uw pensioenkapitaal kort na uw 65ste verjaardag.

Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

 • Op uw 60ste verjaardag houdt de verzekeringsmaatschappij een gunstige anticipatieve taks van 10 % in op het opgebouwde kapitaal (zie kader). De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Stortingen na uw 60ste leveren indirect een nog hoger rendement op: u geniet nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Blijven sparen loont dus zeker de moeite.
 • Vermijd om uw pensioenkapitaal vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd (*).

?Op uw 60ste verjaardag – of op de 10de verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste – wordt er een anticipatieve heffing (een eenmalige eindbelasting) geheven op het opgebouwde pensioenkapitaal.
?

Welke keuzes kan ik maken?

Pensioensparen van AG Insurance is flexibel:

 • U bepaalt zelf hoeveel u spaart. Kiest u voor maximaal belastingvoordeel, dan stort u het maximumbedrag van 950 euro per jaar. Minder sparen kan net zo goed (minimaal 30 euro per maand of 360 euro per jaar).
 • U spaart op uw eigen ritme: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • U hebt even wat minder financiële ademruimte om te sparen voor uw pensioen? Geen probleem. U slaat gewoon een jaartje over en pikt nadien de draad weer op. Let er wel op dat u minstens vijf jaar stortingen doet.
 • U duidt zelf aan wie het opgebouwde bedrag ontvangt als u overlijdt vóór de einddatum. Al moet u daarbij wel rekening houden met een aantal fiscale vereisten. Wilt u een bijkomende bescherming van uw dierbaren tegen overlijden? Ook dat kan.

Sparen voor uw pensioen is sparen op lange termijn. Omdat er in een mensenleven heel wat kan wijzigen, kunt u alle gemaakte keuzes op elk moment herzien.


Download de algemene voorwaarden
Download de brochure
Download de Financiële infofiche

Lees het volledige berichtBA Max XL: iedereen optimaal beschermd, wereldwijd!

Sterke punten van dit product

 •  Elke passagier is wereldwijd bij een ongeval op dezelfde manier gedekt als in België en dit tot 250.000 EUR per persoon
 •  Uw partner is ook gedekt als bestuurder
 •  tot 250.000 EUR per persoon,
 •  voor alle passagiers, wereldwijd met eigen, gehuurde of geleende wagen
 •  Elke goede bestuurder kan voor een kleine prijs deze uitzonderlijke troeven van de BA Max XL genieten.

Reist u graag naar het buitenland met de wagen of verkiest u soms verre bestemmingen en huurt u ter plekke een wagen?
Dan bent u als goede bestuurder met de BA Max altijd goed verzekerd. Maar wat met uw par tner, kinderen, vrienden, … die meereizen als passagier?

Passagiers vallen bij een ongeval meestal onder de vergoedingsprincipes van het land waarin een ongeval gebeur t. En dit kan nadelig zijn. De kans is immers reëel dat de dekking niet zo ruim is als in België en dat men vaak pas vergoed wordt na lange procedures. Behalve met de BA Max XL! De BA Max XL biedt u immers de zekerheid dat u en uw gezin steeds optimaal en snel vergoed zullen worden voor lichamelijke letsels als gevolg van een verkeersongeval in het buitenland.

Screenshot at jan. 29 22-19-17


Download de brochure

Lees het volledige bericht