Building Select: Vertegenwoordigt u de eigenaar van een building? Dan kunt u nu een Building Select afsluiten

Building Select: Vertegenwoordigt u de eigenaar van een building? Dan kunt u nu een Building Select afsluiten

Vertegenwoordigt u de eigenaar van een building? Dan kunt u nu een Building Select afsluiten. Mercator biedt u dan tot een geschat kapitaal van 2.500.000 euro de mogelijkheid tot gratis expertise (bij aanvaarding van het geschatte kapitaal en de indexering van dit verzekerde kapitaal is er geen toepassing van de evenredigheidsregel). En dit bovenop de voordelen van uw brandverzekering Woning Select.

U bent dan verzekerd …

– bij waterinfiltratie via gevels en terrassen
– in het kader van de Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid van de mede-eigenaars
– bij bepaalde schadegevallen aan de inboedel van de gemeenschap van eigenaars

Schade?  Dan bent u verzekerd door een van volgende waarborgen:

– Brand en aanverwante gevaren
– Waterschade en schade door stookolie
– Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
– Natuurrampen
– Glasbreuk
– Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid Gebouw (schade aan derden door uw gebouw)


Aan welke criteria moet u voldoen om Building Select te onderschrijven?

– Minstens 5 appartementen of minstens 3 bovengrondse bouwlagen
– Waarde van minimaal 750.000 euro (ABEX 665)
– Verdiepingen uit onbrandbare materialen
– Handelsoppervlakte is maximaal 20 % van de totale oppervlakte van het gelijkvloers en de andere

verdiepingen samen
– Oplevering maximaal 5 jaar geleden
– Gunstige schadestatistiek of nieuwbouw